සීමාසහිත එවර් පවර් ඉන්ඩස්ට්‍රි සමාගම.
දුරකථන: 0086-571-88220652 / 53 ෆැක්ස්: 0086-571-88220651 විද්‍යුත් තැපෑල:[විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත] 

ආන්තර ගියර්

 (උසස් තත්ත්වයේ චීනයේ නිෂ්පාදිතය)

 

දුරකථන: 0086-571-88220971 / 3 ෆැක්ස්: 0086-571-88220972     

අපගේ කාර්යාලයට පිවිසෙන්නප්‍රධාන නිෂ්පාදන උපකරණ ලැයිස්තුව

විද්යුත් තැපෑල: [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]  or [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]

ප්‍රකාශන හිමිකම 2003 HZPT සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.

备案 号浙 ICP 备 05007255

මිතුරු සබැඳි:12