සීමාසහිත එවර් පවර් ඉන්ඩස්ට්‍රි සමාගම.

හෙලිකල් ගියර් රෙඩූසර්

EPU තනි අදියර හෙලික ගියර් පෙට්ටි

ඇලුමිනියම් නිවාස හා හුවමාරු කළ හැකි සවි කිරීම් සහිත ඊඑම්ජී හෙලික් ගියර් පෙට්ටිය

 

 

TA-Helical ගියර් පෙට්ටි
(පතුවළ සවි කළ වේග අඩු කරන්නන්-ටීඒ ශ්‍රේණිය - වටකුරු ගියර් පෙට්ටි)
   


 
   

 

   
 
   


ආපසු

පිටු පෙළගැස්ම 2 මිතුරු සබැඳිය 1234

දුරකථන: 0086-571-88220652 / 53 ෆැක්ස්: 0086-571-88220651 විද්‍යුත් තැපෑල:[විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]

ප්‍රකාශන හිමිකම 2003 HEPT සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.