සීමාසහිත එවර් පවර් ඉන්ඩස්ට්‍රි සමාගම.
දුරකථන: 0086-571-88220971 / 73 ෆැක්ස්: 0086-571-88220972 විද්‍යුත් තැපෑල: [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත] 

ස්පර් ගියර් සහ හෙලිකල් ගියර්

රේඛාව ඔස්සේ අපගේ කර්මාන්තශාලාව බැලීමට මෙතැනට යන්න

අපගේ ප්‍රධාන උපකරණ ලැයිස්තුව පරීක්ෂා කරන්න

අඩවි සිතියම

Tel: 0086-571-88220971/3       Fax: 0086-571-88220972     

විද්යුත් තැපෑල: [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]  or  [විද්‍යුත් ආරක්‍ෂිත]

ප්‍රකාශන හිමිකම 2003 HZPT සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.

අයිසීපී: 05007255   මිතුරු සබැඳි: 1 2